0 0

Hornblende | Edelsteine | TAO Lebensart

Einzelstück Gewicht: ca. 24g ca. 17 x 35mm Abb. ähnlich Art.: 070724
15,00 € 8,00 € * 1 Stück | 8,00 €/Stück
Gewicht: ca. 21g ca. 20 x 28mm Abb. ähnlich Art.: 070721
13,00 € 7,00 € * 1 Stück | 7,00 €/Stück
Gewicht: ca. 17g ca. 20 x 26mm Abb. ähnlich Art.: 020717
6,00 € * 1 Stück | 6,00 €/Stück
Gewicht: ca. 17g ca. 22 x 24mm Abb. ähnlich Art.: 070717
11,00 € * 1 Stück | 11,00 €/Stück
Gewicht: ca. 14g ca. 20 x 30mm Abb. ähnlich Art.: 070714
9,00 € * 1 Stück | 9,00 €/Stück
Gewicht: ca. 16g ca. 18 x 29mm Abb. ähnlich Art.: 070716
10,00 € * 1 Stück | 10,00 €/Stück
Gewicht: ca. 24g ca. 20 x 30mm Abb. ähnlich Art.: 020724
8,00 € 4,00 € * 1 Stück | 4,00 €/Stück
Gewicht: ca. 21g ca. 20 x 25mm Abb. ähnlich Art.: 020721
7,00 € 4,00 € * 1 Stück | 4,00 €/Stück