0 0

Hiddenit | Edelsteine | TAO Lebensart

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Einzelstück Gewicht: ca. 7g ca. 25 x 30mm Art.: 020607
10,00 € * 1 Stück | 10,00 €/Stück
Gewicht: ca. 8g ca. 13 x 18mm Abb. ähnlich Art.: 020608
12,00 € * 1 Stück | 12,00 €/Stück
Gewicht: ca. 6g ca. 10 x 20mm Abb. ähnlich Art.: 070606
17,00 € * 1 Stück | 17,00 €/Stück
Gewicht: ca. 11g ca. 17 x 22mm Abb. ähnlich Art.: 020611
16,00 € * 1 Stück | 16,00 €/Stück
Einzelstück Gewicht: ca. 6g ca. 18 x 20mm Art.: 020506
13,00 € * 1 Stück | 13,00 €/Stück
Gewicht: ca. 11g ca. 18 x 28mm Abb. ähnlich Art.: 070611
31,00 € 16,00 € * 1 Stück | 16,00 €/Stück
Einzelstück Gewicht: ca. 13g ca. 16 x 40mm Art.: 070613
37,00 € * 1 Stück | 37,00 €/Stück
Gewicht: ca. 13g ca. 15 x 20mm Abb. ähnlich Art.: 020613
19,00 € 10,00 € * 1 Stück | 10,00 €/Stück
Gewicht: ca. 7g ca. 10 x 20mm Abb. ähnlich Art.: 070607
20,00 € 10,00 € * 1 Stück | 10,00 €/Stück
Gewicht: ca. 12g ca. 18 x 25mm Abb. ähnlich Art.: 070612
34,00 € 17,00 € * 1 Stück | 17,00 €/Stück
  1. 1
  2. 2
  3. 3